Skip to main content
data-privacy-banner)

TERMENI DE UTILIZARE

TERMENI DE UTILIZARE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ȘI SĂ ANALIZAȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE WEB.

Informații generale. Bine ați venit pe www.cslvifor.ro (denumit în continuare "site-ul web"). Acest site este deținut de Vifor Pharma Management Ltd., cu sediul social la Flughofstrasse 61, CH-8152 Glattbrugg, Elveția ("Vifor Pharma"). Acest site web este găzduit în Elveția și este guvernat de legislația elvețiană. Accesul și utilizarea de către dvs. a informațiilor conținute în acest document sunt supuse următorilor termeni și condiții de utilizare și tuturor legilor aplicabile.

Prin accesarea și navigarea pe acest site web, acceptați, fără limitări sau calificări, acești termeni și condiții de utilizare și recunoașteți că (i) aceștia constituie întregul acord între dumneavoastră și Vifor Pharma cu privire la utilizarea acestui site web și (ii) înlocuiesc orice alt acord între dumneavoastră și Vifor Pharma. Sunteți de acord să despăgubiți Vifor Pharma pentru orice pretenții sau daune rezultate din nerespectarea de către dumneavoastră a acestor termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu toți acești Termeni și condiții de utilizare, vă rugăm să părăsiți site-ul web.

Acest site conține materiale despre Vifor Pharma și filialele sale, care pot fi de interes pentru angajații și clienții Vifor Pharma, precum și pentru profesioniștii din domeniul sănătății și pentru publicul larg. Afiliați înseamnă orice entitate juridică care controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu Vifor Pharma.

Unele informaţii de pe acest site web pot fi legate de starea medicală, de sănătate sau de condiţia fizică a individului, de prevenirea şi tratamentul acestora. Vă rugăm să rețineți că orice informații despre produse prezentate pe acest site web reprezintă doar un scurt rezumat pentru informarea vizitatorului în legătură cu activitățile Vifor Pharma. Nu toate produsele sau indicațiile sunt autorizate în toate țările și pot face obiectul unor variații locale suplimentare. Orice referire la produse sau servicii de pe site-ul web nu implică faptul că Vifor Pharma oferă sau intenționează să ofere aceste produse sau servicii în țara dumneavoastră. Vă rugăm să consultați întotdeauna informațiile de prescriere locale. INFORMAȚIILE CONȚINUTE PE ACEST SITE NU SUNT DESTINATE SĂ OFERE SAU SĂ ÎNLOCUIASCĂ SFATUL MEDICULUI. VIFOR PHARMA VĂ INTERZICE PRIN PREZENTA SĂ FOLOSIȚI INFORMAȚIILE DE PE ACEST SITE PENTRU A DIAGNOSTICA O PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE SAU O CONDIŢIE FIZICĂ SAU O BOALĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE SUFERIȚI DE O AFECȚIUNE MEDICALĂ, VĂ RUGĂM SĂ VĂ ADRESAȚI DIRECT MEDICULUI SAU FARMACISTULUI. VIFOR PHARMA NU OFERĂ UN DIAGNOSTIC MEDICAL PERSONALIZAT SAU SFATURI SPECIFICE PACIENTULUI.

Declinarea responsabilităţii și garanții. Vifor Pharma va depune eforturi rezonabile pentru a include informații exacte, complete și actualizate pe acest site web. Informațiile și materialele aferente pot fi modificate fără notificare prealabilă. Acest site web, precum și toate informațiile și materialele conexe pe care le conține, sunt furnizate "așa cum sunt prezentate." Vifor Pharma nu face nicio declarație sau garanție în ceea ce privește caracterul complet, acuratețea, actualitatea, adecvarea, funcționalitatea, disponibilitatea sau operarea acestui site web sau a informațiilor sau materialelor pe care le conține. Prin utilizarea acestui site, vă asumați riscul ca informațiile și materialele de pe acest site să fie incomplete, inexacte, neactualizate sau să nu corespundă nevoilor și cerințelor dumneavoastră. Vifor Pharma nu garantează că accesul la Site-ul web va fi disponibil în orice moment sau că Site-ul web sau serverul care îl pune la dispoziție sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare. Vifor Pharma își declină în mod specific toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop și de neîncălcare în ceea ce privește acest site web și informațiile, grafica și materialele conținute în el.

Limitarea răspunderii. Toți utilizatorii sunt de acord că accesul la acest site web se face pe propriul risc și că nici Vifor Pharma, nici vreo parte implicată în crearea sau furnizarea acestui site web nu va fi răspunzătoare, în niciun fel, pentru daune de orice fel, inclusiv, fără a se limita la, orice daune speciale, directe sau indirecte, accidentale sau în consecință sau punitive (chiar dacă Vifor Pharma a fost informată de posibilitatea unor astfel de daune) care decurg din accesul la, încrederea acordată sau (incapacitatea de a) utiliza informațiile conținute pe acest site web, sau orice erori sau omisiuni, greșeli de tipar, informații neactualizate, inexactități tehnice sau de preț, erori tipografice sau alte erori care apar pe acest site web sau din cauza întreruperii sau întreruperii oricăreia sau a tuturor funcționalităților site-ului web. Această limitare include daunele provocate de orice viruși care ar putea infecta echipamentul dumneavoastră informatic. Dumneavoastră, și nu Vifor Pharma, vă asumați întregul cost al tuturor lucrărilor de întreținere, reparații sau corecții necesare pentru hardware-ul, software-ul sau informațiile dumneavoastră, indiferent dacă sunt sau nu cauzate de orice virus sau componentă dăunătoare.

Drepturi de autor/restricții privind utilizarea informațiilor. Acest site este protejat prin drepturi de autor. Cu excepția cazului în care se indică altfel, toate drepturile de autor asupra informațiilor sunt deținute de Vifor Pharma. Toate drepturile asupra acestor informații sunt rezervate. Puteți accesa, descărca sau utiliza informațiile de pe acest site web, inclusiv, dar fără a vă limita la texte, imagini, materiale audio și video, numai pentru uzul dumneavoastră necomercial și cu condiția să nu modificați, editați sau schimbați niciun material și să nu schimbați sau ștergeți niciun drept de autor, marcă comercială sau alte notificări de proprietate. Cu excepția autorizației limitate de mai sus, prin prezenta nu vă este acordată sau conferită nicio licență sau drept asupra informațiilor conținute în acest site web sau asupra oricărui drept de autor al Vifor Pharma sau al oricărei alte părți.

Mărci comerciale/drepturi de proprietate. Trebuie să presupuneți că toate logo-urile și mărcile comerciale care apar pe acest site web sunt mărci comerciale deținute sau licențiate de Vifor Pharma sau de oricare dintre afiliații săi. [Site-ul web poate, de asemenea, să conțină sau să facă referire la brevete, informații de proprietate, tehnologii, produse, procese sau alte drepturi de proprietate ale Vifor Pharma și/sau ale altor părți.] Prin prezenta nu vi se acordă sau nu vi se conferă nicio licență sau drept asupra unor astfel de mărci comerciale, logo-uri, [brevete, nume de domenii, tehnologii, produse, procese și alte informații sau drepturi de proprietate] ale Vifor Pharma și/sau ale altor părți.

Legături către acest site web. Niciun link către acest site web nu poate fi inclus în orice alt site web fără acordul prealabil scris al Vifor Pharma, cu excepția cazului în care acesta direcționează vizitatorul web doar către pagina principală a acestui site web, într-o fereastră pop-up separată, cu numele complet al domeniului site-ului web și o notificare pop-up corespunzătoare care să informeze vizitatorul că accesează un site web al unei terțe părți. Vifor Pharma nu are nicio responsabilitate sau control asupra conținutului, disponibilității, funcționării sau performanței altor site-uri web de pe care poate fi accesat acest site.

Linkuri către alte site-uri web. Acest site web poate conține linkuri către alte site-uri web. Vifor Pharma nu are nicio responsabilitate sau control asupra conținutului, disponibilității, funcționării sau performanței altor site-uri web la care acest site poate fi legat. Vifor Pharma nu face nicio declarație cu privire la conținutul oricăror alte site-uri web pe care le puteți accesa de pe acest site.

Revizuiri. Vifor Pharma își rezervă dreptul de a modifica sau de a șterge materiale de pe acest site în orice moment. Vifor Pharma poate, în orice moment, să revizuiască acești termeni și condiții de utilizare prin actualizarea acestei postări. Sunteți obligat de orice astfel de revizuiri și, prin urmare, ar trebui să revizuiți periodic acești termeni pentru a verifica termenii de utilizare a site-ului web în vigoare la momentul respectiv.

În cazul în care orice dispoziție din prezentul document este considerată ilegală, nulă sau, din orice motiv, inaplicabilă, atunci respectiva dispoziție va fi eliminată sau limitată în măsura minimă necesară, iar o astfel de eliminare sau limitare nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții.

Jurisdicția. Sunteți de acord în mod expres că jurisdicția exclusivă pentru orice litigiu cu Vifor Pharma sau în orice mod legat de utilizarea de către dvs. a acestui site web, rezidă exclusiv în instanțele din Zurich, Elveția și, de asemenea, sunteți de acord și consimțiți în mod expres la exercitarea jurisdicției personale în instanțele din Zurich, Elveția, în legătură cu orice astfel de litigiu, inclusiv orice reclamație care implică Vifor Pharma sau afiliații, filialele, angajații, contractorii, ofițerii, directorii, furnizorii de telecomunicații și furnizorii de conținut ai acesteia.

Transmiterea de informații pe acest site web. Transmiterea oricăror informații nesolicitate, cum ar fi întrebări, comentarii sau sugestii, către Vifor Pharma prin intermediul acestui site web NU va fi considerată confidențială. Vifor Pharma nu va avea nicio obligație față de dumneavoastră de niciun fel în ceea ce privește aceste informații. Prin transmiterea de informații către Vifor Pharma, înțelegeți că Vifor Pharma va fi liberă să reproducă, să utilizeze, să divulge, să afișeze, să expună, să transmită, să execute, să creeze lucrări derivate și să distribuie informațiile către alte persoane, fără limitare, și să autorizeze alte persoane să facă același lucru. În plus, Vifor Pharma va avea libertatea de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în astfel de informații în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse și alte elemente care încorporează astfel de idei, concepte, know-how sau tehnici.

Cookie-uri. Vă rugăm să consultați Politica privind fisierele cookie a Vifor Pharma pentru detalii.

Confidențialitate. Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a Vifor Pharma pentru detalii.

Întrebări și observații. Vă mulțumim că ați vizitat site-ul web. Apreciem interesul și ideile dumneavoastră. În cazul în care aveți comentarii sau preocupări cu privire la utilizarea site-ului web, inclusiv raportări de link-uri nefuncționale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa communications@viforpharma.com.

Parolele și controlul accesului. Este posibil ca acest site web să vă solicite să vă înregistrați sau să obțineți o parolă înainte de a vi se acorda acces la conținut sau de a vi se pune la dispoziție anumite servicii pe acest site web. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de conectare și a parolei, precum și pentru orice utilizare a acestora.

Legile privind valorile mobiliare. Acest site web poate include declarații referitoare la operațiunile, perspectivele, strategiile, situația financiară, performanțele economice viitoare și cererea pentru produsele sau serviciile Vifor Pharma, precum și intențiile, planurile și obiectivele Vifor Pharma, care sunt declarații anticipative. Aceste declarații se bazează pe o serie de ipoteze și estimări care sunt supuse unor incertitudini semnificative, multe dintre acestea fiind în afara controlului nostru. Atunci când sunt utilizate pe site-ul web, cuvinte precum "anticipează", "se așteaptă", "crede", "estimează", "caută", "planifică", "intenționează" și alte expresii similare au scopul de a identifica declarațiile cu privire la viitor concepute pentru a se încadra în zonele de siguranță ale legii privind valorile mobiliare pentru declarațiile cu privire la viitor. Site-ul web și informațiile conținute în acesta nu constituie o ofertă sau o solicitare a unei oferte de vânzare a oricăror valori mobiliare. Niciuna dintre informațiile conținute în acest document nu este menită să fie și nu va fi considerată ca fiind încorporată în niciunul dintre documentele sau înregistrările referitoare la valorile mobiliare ale Vifor Pharma.

Data ultimei revizuiri: Iulie 2022